ایران

ایران خورشیدی تابان دارد

با جان پیوندی پنهان دارد

مهرش جاویدان با دل پیمان دارد

دل پاس پیمان دارد تا جان دارد  ...

/ 9 نظر / 17 بازدید
سیمین

سفرتون به سلامت سیما جون. امیدوارم خیلی بهتون خوش بگذره........ولی زود برگردین.....باشه؟

[دست][دست][دست][دست][دست][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][شیطان][قهر][سبز][شوخی][تایید][تعجب][سوال][قلب][خجالت][زبان][ماچ][بغل][نیشخند][چشمک][ناراحت]

علی ش

با عرض سلام . تنها خواستم عرض کنم که شا عر این شعر آقای احسان طبری است که در آن زمان برای این شعر نام قلمی الف سپهر را انتخا ب کرده بود.