یک پست هول هولکی

دقیقا 10 دقیقه وقت دارم و بعدش باید برگردم تو آزمایشگاه و ادامه تستم رو انجام بدم.. بعدش هم سیکل رفتن به مهد کودک نوا، شیر دادنش .. یک کم بازی کردن باهاش و برگشتن و دوباره آزمایشگاه... آنقدر روزهام مشغوله که گاهی دچار سرگیجه میشم..

اما اینجا نیومدم که اینا رو بنویسم... می خوام این رو اینجا فریاد کنم که من به شدت و با تمام وجودم از وقت و انرژی که صرف یک سری از دوستیهای پوچ و به شدت سطحی که از فرط تنهایی و بی کسی در غربت گمان می بردم عمقی دارند و معنایی پشیمانم ... از این لحظه به بعد حاضر نیستم حتی ثانیه ای از وقتم رو صرف این ارتباطات کنم حتی به بهای این که از شدت حرف نزدن بترکم.

حالا حالم بهتر شد... می تونم برگردم آزمایشگاه :)     

/ 2 نظر / 27 بازدید
محيا

موافقم گاهي تنهاي خيلي بهتر از ارتباط با كسانيكه به ادم اسيب مي زنند شاد و پر انرژي باشي هميشه

سال جدید و بهار خرم مبارک!