تغییر

واقعیت ماجرا اینه که من خیلی خیلی تغییر کردم. این یک سال اخیر اون قدر زیر و رو شدم که گاهی فکر می کنم اگر اسمم رو هم عوض کنم می تونم خودم رو کاملا یک آدم تازه معرفی کنم. مثلا بذارم مهسا وحدت که خیلی خیلی داره ازش خوشم میاد :) این همه اتفاق در عالم وجودم در یکسال. هنوز گاهی خودم از خودم جا می خورم. هیچ وقت باورم نمیشد تجربیاتی که در سال گذشته داشتم برای من پیش بیاد. اما اومده و من رو زیر ورو کرده. یک موجود تازه ای از دل اون آدم قبلی بیرون اومده و حالا میخواد زندگی کنه. با همه وجودش. دیگه نه میخواد و نه می تونه کسی رو فقط به خاطر اینکه باید، دوست داشته باشه.   

دلم دریایی از شوق رسیدن

شنا در آسمان آبی پریدن

زن چوپانیم سر در گریبان

 

/ 0 نظر / 10 بازدید