ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۰۷ است و من یک ساعت دیگه یک ارائه ۴۰ دقیقه ای در مورد ایران برای شرکت خواهم داشت. بعدش هم محمد تار خواهد نواخت.

استرس ندارم و حالم بهتر از اونیه که انتظار داشتم. واقعا اینها راحت با همه چیز برخورد می کنند و همین راحتی که بعضی مواقع آزاردهنده است گاهی هم کمک می کند. من عذاب وجدان دارم که محمد را ناچار به اجرای چنین نمایشی که می دونم برایش خیلی سخته کرده ام. من حق این کار رو نداشتم و تقریبا می شه گفت در مقابل کار انجام شده قرارش دادم.

نمی دونم برای کم کردن عذاب وجدان منه که می گه براش تجربه خوبیه یا واقعا راضیه. چه جوری می تونم ازش تشکر کنم.

                                                                    خیلی زیاد با تمام وجودم دوستش دارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید