چگونه مي توان خوشبخت بود؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

براي اين که از چيزي لذت ببريم بايد ابتدا آن را تحسين کنيم، دوست بداريم و به نظرمان خوش بيايد و اگر شکرگذاري را نيز بدان بيفزاييم خوشي ما عميق و کامل خواهد شد.

 

چيزهايي که ميتوان از آن لذت برد، معمولاٌ پيش روي ما هستند.

زمان بهره مندي از آنها هم، اکنون است.

 

هرگز به خاطر چيزهايي که نمي توانيم داشته باشيم يا نخواهيم داشت و يا اصلاٌ نبايد داشته باشيم، لذت بهره مندي از چيزهايي را که داريم و مي توانيم داشته باشيم، خراب نکنيم.

 

بزرگترين درس زندگي اين است که بياموزيم چگونه بدون چيزهايي که

نمي توانيم يا نبايد داشته باشيم، خوشبخت شويم.

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
tanaz

harfaye ghashangi zadi omidvaram betonam azashon estefade konam.movafag bashi

Daryoush Shiri

سلام سيما زيباست ولی عمل بدان دشوار