خوش به حالٍ ...

بهش می گم جای پشه زدگی دستتو نخارون... بدتر میشه.

می گه چی کار کنم این دستمو می خارونم خوب میشه اون یکی میخاره... اون یکی رو می خارونم، این یکی می خاره.

لبخند می زنم...  توی دلم قند آب می شه.

/ 5 نظر / 22 بازدید
حسينا

سلام. وصل نيکانه ها؟ بوهای خوب مياد خبرهای خوش می رسه معلومه که شاد و سرحالين. از ته دل براتون می خونم:‌ای خدا اين وصل را هجران مکن...

شيما

خيلی خيلی دل تنگيم ... :(

حسينا

دست عموی من می خاره تو دل تو قند آب می شه؟ خجالت بکش بکش!

سيما

به حسینا... خوب دلم خنک می شه چکار کنم

سيما

سلام به شیمای خیلی عزیزم. ما هم خیلی دلمون تنگ شده برات خانم دانشجو. دعا کن عید بتونیم بیاییم خانمی...