ناب

دیگه توان و تحمل هیچ چیز پوچ و خالی از معنایی را ندارم... ارتباط پوچ، گفتگوهای بی معنی، مهمانیهای خالی، حتی تظاهرات بی هدف و نتیجه... شاید تا همین چند وقت پیش داشتم اما حالا دیگر ندارم. برعکس به شدت محتاج چیزهای نابم...

/ 6 نظر / 28 بازدید
حنانه

سلام سیما جان متاسفانه خیلی هامون دچارشیم.. اگه دوست داشتی آهنگ نسیم صبحگاهی (ساقی نامه 2) شهرام ناظری رو گوش بده.. برای من که همیشه نابه [لبخند]

حنانه

البته پیش درآمدشو..

محتاج آدم های ناب که در وطنم کم نبودند.

از اینکه کمی واقعی تر می شوی باعث خوشحالی است!!!!

یاسمن

پس بیا تا من برات از بهترینها بگم.